Bezrobocie, szara strefa i kondycja służby zdrowia.  
  Kategorie:  Bezrobocie, szara strefa i kondycja służby zdrowia. |

2010-06-16 23:07:00
Dlaczego!!!

Dlaczego dzieci w Polsce muszą umierać bo NFZ nie ma pieniędzy!!!

Podstawowym nieszczęściem dla polaków, Polski jest ok. 10 przepisów dotyczących wielkości opłacanej składki ZUS, KRUS przez poszczególne grupy obywateli.

I tak, tzw. robole ( szwaczki, ślusarze, ...... ) zatrudnieni legalnie na pełen etat opłacają składkę ZUS w wysokości ok. 48% swoich dochodów z tytułu pracy.
Tzw. przedsiębiorcy legalnie odprowadzają do ZUS składkę w wysokości ok. 850 PLN miesięcznie niezależnie od dochodów z tytułu wykonywania pracy.
Tzw. rolnicy odprowadzają do kasy KRUS jedynie symboliczną kwotę i w ogóle nie znają pojęcia składki kasy chorych.

Dzięki temu tzw. robole utrzymują wszystkich emerytów i rencistów niezależnie od tego do której z grup społeczeństwa należy dany obywatel. Równocześnie na ich barkach leży główny ciężar utrzymywania kasy chorych i regulowania świadczeń medycznych dla wszystkich obywateli niezależnie od tego do jakiej grupy oni należą.
Dzięki temu tzw. przedsiębiorcy mają do dyspozycji ekstra zyski wynikające z różnicy kwot jaką legalnie opłacają na ZUS, a kwotą 48% od dochodów z pracy gdyby musieli zapłacić będąc robolami. Mechanizm ten. umożliwia ich nadmierne bogacenie i kusi do:
Zatrudniania pracowników na czarno ( nie muszą przedstawiać rachunku za wypłacane pracownikom na czarno kwoty w celu poprawnego rozliczenia swoich dochodów w celu naliczenia składki ZUS ).
Zatrudnianie pracowników na niższą pensję oficjalna, a wypłacaną w rzeczywistości ( na zasadach analogicznych jak wyżej ).
Zatrudnianie jednoosobowych firm tworzonych przez faktycznych pracowników ( na zasadach analogicznych jak wyżej ).

Mechanizm powyższy stanowi podstawową siłę napędową szarej strefy szacowanej przez ekspertów, że generuje ona obroty ok. 200mldPLN rocznie. ( dla porównania - deficyt budżetowy oceniany jest na ok. 60mldPLN rocznie ).

Dzięki temu tzw. rolnicy utrzymywani są w zakresie ochrony zdrowia i świadczeń emerytalno rentowych przez: szwaczki, ślusarzy,... poprzez kasę chorych i podatki płacone przez wszystkich obywateli i dotowanie KRUS. Ale rodzi się tutaj pytanie? Czy typowa przysłowiowa szwaczka jest bogatsza od typowego rolnika? I, gdzie tu sprawiedliwość społeczna?

Gdyby, obecnie ustawodawcy prawa w Polsce praktycznie zastosowali zasadę, że "Każdy obywatel zobowiązany jest przepisami do odprowadzania składki ZUS, KRUS ( w tym kasy chorych ) w jednakowej liniowej kwocie ok. 48% od dochodów z tytułu wykonywania pracy bez żadnych wyjątków", to:
prawo byłoby zgodne z konstytucją ( obecnie nie jest ).
zniknęłaby szara strefa w swoim głównym ogromie.
wpływy do kasy chorych wzrosłyby co najmniej dwukrotnie i chorzy nie musieli by być skazywani na śmierć z powodu braku pieniędzy w kasie chorych.
wpływy do ZUS, KRUS, wzrosłyby co najmniej dwukrotnie co umożliwiłoby co najmniej dwukrotnie zwiększyć wypłaty najniższych rent, emerytur, zasiłków, itd.
rozwiązany by został problem dziury budżetowej i wzrost dochodów państwa z tytułu podatków.
obywatele nabrali by przekonania, że nie warto kombinować na omijaniu prawa i przepisów szczególnie podatkowych, co wywołałoby wzrost zaufania do władz, itd. ( obecnie istnieje w społeczeństwie przekonanie: nie zakombinujesz na ZUS'ie lub inaczej nie będziesz miał co jejść ).

Teraz należy się zastanowić, jak to co pokazano powyżej ma się do zasad i nauk Jana Pawła II. A podobno, że rządzący i jak i rządzeni stosują i wierzą w te nauki i są mniej lub bardziej praktykującymi katolikami?

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2010-06-10 11:00:59
Czy warto głosować i na kogo???

Czy warto iść na wybory i na kogo głosować?

Wydaje się, że obecnie najważniejszymi problemami dla kraju są:
rozsądna i poprawna reforma systemu emerytalno - rentowego.
rozsądna i poprawna reforma systemu służby zdrowia ( KASY CHORYCH ).
rozsądna i poprawna reforma systemu zabezpieczeń przed klęskami ( np. powodziowymi ).

Jak dotychczas obecni kandydaci we wyborach na powyższe na powyższe tematy nic konkretnego nie zaproponowali jedynie poza sloganami wyborczymi typu:
Pan Wałęsa - "zbudujemy drugą Japonię".
Pan Kaczyński - "będę dbał o równe prawa i obowiązki wszystkich grup społecznych".
Pan Komorowski - "zbudujemy drugą Kalifornię".

To wszystko co się obecnie dzieje to tylko skromne przygrywki do przypowieści o SODOMIE i GOMORZE.


A tymczasem: !!!

Wydaje się być uczciwym i słusznym, ażeby każdy obywatel bez wyjątków opłacał w kraju składkę ZUS ( Kasy Chorych ) naliczaną liniowo ( obecnie 48% wynagrodzenia brutto ) proporcjonalnie od swoich dochodów uzyskiwanych w kraju.

Tymczasem wg aktualnie obowiązującego prawa ( niezgodnego z konstytucją ) istnieje ok. 10 przepisów wg których przyznawane są poszczególnym warstwom społecznym ogromne przywileje we wielkości opłacania składki ZUS.

Dotyczy to:
tzw. - przedsiębiorców - ( płacą składkę ZUS naliczaną od najniższej pensji w kraju wyliczanej wg dolnej granicy opłacalności wykonywania pracy w ogóle ).
tzw. - rolnicy - ( płacą składkę ZUS ( obecnie KRUS ) naliczaną uznaniowo wg wielkiego brata )
i innych pomniejszych grup społecznych.

Likwidacja tych ulg spowodowałaby łącznie:
wzrost dochodów ZUS ( Kasy chorych ) co najmniej: 2 ... 4 krotnie.
umożliwienie niezbędnej globalnej w skali kraju reformy systemu rentowo - emerytalnego.
umożliwienie wzrostu najniższych rent i emerytur 2 ... 3 krotnie.
umożliwienie likwidacji uznaniowego ( wg wielkiego brata ) podziału środków ZUS dla emerytów i rencistów.
umożliwienie wprowadzenie uczciwego systemu wypłacania rent i emerytur wg zdeponowanych środków w kasie ZUS.
wzrost dochodów Kasy chorych co najmniej: 2 ... 4 krotnie i tym samym dokonanie reformy kasy chorych, ażeby dostosować ją do nowych unijnych dyrektyw umożliwiających polakom leczenie się w krajach UE.
likwidację w swojej podstawowej formie szarej strefy.
likwidację możliwości kantowania współobywateli poprzez nie uczciwe nie płacenie pełnej składki ZUS.
wzrost morale i uczciwości oraz zaufania do państwa polaków.
uzdrowienie stosunków społeczno ekonomicznych pomiędzy polakami.


  Komentarze (1)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2010-02-03 11:00:06
Na ile Kowalskiego skubie państwo?

Na ile kowalskiego w przybliżeniu skubie państwo??!!

Załużmy przykładowo w przybliżeniu, że jestem zatrudniony we fabryce batonów i od podstaw wytwarzam batoniki: ( sieję ziarna, .... , praże, .... itd ). Na tym satnowisku mam pensję brutto ok. 3000PLN.

To znaczy: ZUS zabiera mi ok. 50% - 1500PLN, podatek dochodowy ok. 20% - 300PLN. Razem 1800PLN na rękę mam ok. 1200PLN.

Gdy idę kupić swój batonik do sklepu i kosztuje on ok. 1PLN to zawiera on podatek VAT ok. 20% czyli 20gr. Równocześnie producent od faktu sprzedaży tego batonika musi odprowadzić również podatek VAT ok. 20% czyli 20gr. Zatem gdyby nie podastek VAT ten batonik móŋły kosztować ok. 60gr.

Rweasumując gdyby nie podatki wszelkie podatki batonik ten faktycznie móŋłbym nabyć za ok. 5... 10gr.

Równocześnie przedsiębiorca produkujący batoniki i mający z tej pracy dochód ok. 1mlnPLN odprowadza do fiskusa podatek ZUS ok. 12000PLN nieazsależnie od dochodów oraz podatek dochodowy ok 40% czyli ok. 400tys PLN.

Może mnie tutaj ktoś poprawi....... Może się mylę.......

A państwu ciągle brakuje pieniędzy z powodu kryzysu gospodarczego??!!

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2010-01-28 07:48:54
Kolejna połowiczna nieudana reforma finansów naszego państwa.

Kolejna nie udana połowiczna zapowiedz reformy finansów państwa istniejącego podobno dla tego, aby obywatelom żyło się lepiej !!?

Gdyby przyjęto zasadę: "KAŻDY OBYWATEL UZYSKUJĄCY DOCHODY Z PRACY w kraju ZOBOWIĄZANY JEST USTAWOWO do opłacania ubezpieczenia społecznego we wysokości X% od swoich dochodów".

I rółnolegle przyjęto by reguły wykonawcze wg, których naliczany by był według zasad podobnych do naliczania podatku VAT.

Uzyskano by mechanizm podatkowy wg , którego prawie całkowicie zniknełaby szara strefa w, której szacuje się obroty na ok. 200mld PLN. Czyli wpływy do budżetu państwa powinny wtedy wzrosnąć o ok.100mld PLN................. itd.

Dlaczego tak sie nie dzieje?

Ponieważ głółnie ok. 1000 najbogatszych polaków zainteresowanych jest utrzymaniem obecnego stanu w, którym przysługuje im ulga podatkowa w składce ZUS, aby uzyskać formalnie nie należne im dochody w łącznej wysokości ok. 2...6mld PLN.

Czyli mamy obecnie do czynienia z kolejnym zamachem dokonywanym przez politycznych terorystów realizowanym poprzez zaniechanie ................ wprowadzenie stosownych reform.

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2010-01-23 09:23:12
Chcesz zarobić. Zakombinuj sobie szpital!

Chcesz zarobić? Zakombinuj sobie firmę, np. szpital!

Idea prywatyzacji była taka:
1. Firma nie efektywna - podupada!!
a. ogłaszamy konkurs na kombinującego za kwotę długów firmy. ( przy tym niesitotne, że to był dorobek ogromnego trudu pracy PRL - ludzi pracy w komunie - nominalnie właścicieli!!! ).
b. jeśli z firmą nie jest tak źle, to zalobuj na forum firmy, aby było źle - niezane siły zielonych ludków dokonają dywersji gospodarczej aby było źle - ostatecznie co to zaproblem dla pomysłowych polaczków.
c. zalobuj na formum prasy, radia, TV, sejmu, senatu, że jest żle wogóle i z firmą X - należy sprywatyzować za wszelką cene najlepiej po najniższych kosztach - jakich, to też sxię zakombinuje - byle korzystnych dla kupującego.
d. zrealizuj zakup - zatkaj buzie niezadowolonym, np. poprzez dopuszczenie ich do koryta w formie akcji np. pracowniczych.
e. zrefunduj sobie koszty zakupu poprzez ulgę w skłądce ZUS nie płacisz ok. 48% od dochodów tylko ok. 850PLN miesięcznie.
f. po ok. 1 ... 4 lat wychodzisz na prostą, reszta ulgi w składce ZUS to już TWOJA GÓRKA.
g. jak nie poradzisz sobie jako menadzer i zbankrutujesz to pożucisz firmę i będziesz mieszkał np. w ANGLII jako rentier z wypracowanej GO®KI.

Obecnie takimi kąskami są między innymi placówki sł↓żby zdrowia. Jest stosowna koniunktura.

Zatem stejemy do wyścigu szczurów jak na dzikim zachodzie w 19 Wieku po bezpańskie np. szpitale.!!

adin, dwa, tri, czitiry, piać: naczinajem: START.
START!!
POWODZENIA:
JESETEŚ NA PIERWSZYM POZIOMIE GRY O CUDZE!!

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2010-01-23 03:41:10
Cała prawda o paleniu papierosów!!


  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2010-01-23 02:58:16
Cała prawda o paleniu papierosów!!

Prawda jest w przybliżeniu taka:

1. palenie papierosów niewątpliwie jest szkodliwe dla palaczy i jest przyczyną: X% wyleczalnych zachorowań, Y% zachorowań kończących się zgonem.
2. WDYCHANIE skażonego powietrza unoszącego się w atmoswerze ( np. tylko z powodfu opalania koksem czy gazem domów ) jest przyczyną: ok. 1000 x X% wyleczalnych zachorowań, ok. 1000 x Y% zachorowań kończących się zgonem.
***********************************************************88
3. Przyjmowanie leków zapisanych przez lekarzy jest przyczyną: ok. 10 x X% wyleczalnych zachorowań z powodu skonfliktowania czy efektów ubocznych procesów leczenia, ok. 10 x Y% zachorowań kończących się zgonem.
*************************************************************88

A. Zatem z nałogami tytoniowymi należy walczyć, ale w sposób umiarkowany stosowny do wnoszonego zagrożenia.
B. Zatem z podstawowymi zabójcami zagrożenń życia i zdrowia ludzkiego należy walczyć w równie proporcionalny sposób do wnoszonego zagrożenia ( podstawowym zabójćą polaków jest skażebnie powietrza groźniejsze ok. 1000 razy niż palenie papiersów - wobec czego należy tutaj także sensownie walczyć z tym zagrożeniem ).
C. W krajach cywilizowanych z tymi zagrożeniami walczy się tak:
1. Uświadamia społeczeństwu prawdę o zagrożeniach we wszystkich sferach i aspekatach.
2. Daje się możliwość wyboru indywidualnie każdemu człowiekow możliwość wyboru zagrożeń i zachowań ( ostatecznier: samo życie to zawsze śmiertelna choroba. ).
3. Tworzy się getta dla ludzi podobnych sobie wybierających taki a nie inny styl życia z takimi a nie innymi zagrożeniami.

Jak to wygląda w Polsce.
1. Nie mówi się prawdy o całokształcie zagrożeń dla zdrowia i życia.
2. Szuka się potencjalnego wroga społeczęństwa wg zasad gebelsowskich: nie żydzi ( bo to dzisuiaj nie chwytliwe ) tylko: papierosy, torebki foliowe, itd.
3. Tworzy się absurdalne super restrykcyjne prawo w wybranym temacie. (np. leśli syn bezrobotnego małżeństwa zapali sobie w szkole w ubikacji papierosa i zostanie na tym złąpany to wtedy rodzice cały miesięczny zasiłek dla bezrobotnych muszą oddać na pokrycie dolegliwości finansowych - inaczej komornik który wsiądzie na ich dorobku życia ok. 2000PLN ).
4. Faktycznie i swiadomie dąży się do tworzenai mechanizmów korupcji, zagrożeń finasowych normalnego bytu społeczęństwa TYM SAMYM SKłÓCENIA SPOŁECZEŃSTWA ( szczególnie chodzi tu o zachowania ekstermistów w danej materii ).
5. Stworzenia mechanizmów umacniania się szarej strefy i dochodów mafii w jeje obrębie.

Ot cała prawda o walce z:
- palaczami,
- torebkami foliowymi,
- in vitro,
- aborcji,
- gejach i lezbijkach,
- eutanazji,
- itd.

Są to nośne tematy medialne, które w istocie standardowo wykorzystuje się w polityce do:

1. Obiecaniu społeczęństwu budowy raju na ziemii w Polsce.

- Obecny premier obiecał nam drugą IRLANDIĘ.
- agent bolek obiecał nam drugą JAP{ONIĘ.

2. Po wygraniu wyborów należy się włąściwie odwdzięćzyć sponsorom mafijnym "ukłądu żądzącego" i rozbudować szarą strefę: dzięki wprowadzeniu przepisów typu:
- obecny premier:
- restrykcyjne prawo hazardowe - patrz zwiększenie dochodów mafii w szarej strefie w hazardzie.
- restrykcyjne prawo antynikotynowe - patrz zwiększenie dochodów mafii w szarej strefie z produkcji i handlu papierosami, itd.
- pod ządnym pozorem nie zajmowanie się problemami reformy ZUS, KRUS, ... itd. ponieważ zagraża to dochodom mafii.- agent bolek:
- prywatyzacja po polski - rozdanie za symboliczne kwoty majątku pozostałego po PRL mafii - ukłądowi obecnie żdzącemu.
- pod żadnym pozorem nie dopuszaczanie do niezbędnych reform tworzących z POLSKI normalne państwo ponieważ to nie buduje i nie sprzyja majątkowii mafii.

Gdzie znaleśc ten układ włądzy:
- patrz lista na czele i poniżej - 100 najbogatszych polaków ( ale to nie jest lista oficjalna tworzona przez media tylko lista faktyczna ujmująca także dochody w szarej strfie - ok. 200mld.PLN )

Ot cała praweda o aferze z restrykcyjnym prawem antynikotynowym i anty hazar4dowym.

Prawdopodobnie łącznie za ok. 1mln$ co niektórzy politycy sprzedają obecnie polaków w ręce mafii rodem z kgb czy gru!!  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2010-01-10 20:37:03
Wspólczesne formy teroryzmu politycznego.

Politycy polscy w tym: prezydent, premier, ministrowie, posłowie, senatorzy, podległe instytucje państwowe, obecnie winne są umyślnego doprowadzenia służby zdrowia w Polsce do stanu zapaści organizacyjnej i jako pochodnej świadomymi sparawcami śmierci wielu ludzi wskutek nie udzielenia im pomocy medycznej na czas lub w nie odpowiedni sposób.

Politycy ci realizują świadomie te cele ( forma teroryzmu politycznego ) poprzez świadome zaniechanie realizacji stosownych reform w państwie oraz przyjmowanie wadliwych rozwiązań ofganizacyjnych szczególnie w sferze służby zdrowia.

NFZ narzeka na brak pieniędzy................

Recepta:
Wszyscy polacy bez wyjątków powinni płacić stosowną liniową skladkę kasy chorych proporcionalną do dochodów z pracy.

Stan obecny:
Politycy wymyślili, że można zaoferować istnienie uprzywilejowanych grup społecznych w tej materii, które nie są zobowiązane płaciś stosownej liniowej proporcionalnej składki kasy chorych.

Skutek:
Codzienne obniżenie dochodów kasy chorych o ok. 50% - brak środków finansowych w NFZ.

Winni za taki stan rzeczy:
Politycy + stsosowne organy państwowe odpowiedzialne za ściganie terorysstów w tej swerze.

Bałagan organizacyjny w służbie zdrowia.................

Recepta:
Służba zdrowia powinna być zorganizowana np tak: ( wzorce zaczerpnięte z krajów cywilizowanych ).

Powszechny,bowiązkowy liniowy system ubezpieczeń kas chorych w zakresie obejmującym wszelkiego rodzaju usługi medyczne ( bez wyjątków ), państowy ( tak jak obecnie ) z kierunkiem ewolucyjnych do swery ubezpiczycieli prywatnych.

Każdy ubezpieczony uzyskuje stosowną kartę ( konto osobiste ) finansowane ryczałtem liniowym przez całe życie w momencie opłacania składki kasy chorych, z którego reguluje osobiście za pośrednictwem stosownej kasy chorych rachunek VAT wystawiany przez świadczącego usługę medyczną za wykonane faktycznie usługi medyczne u dowolnego usługodawcy, który może być prywatny lub państwowy.

Stan obecny:
System organizacyjny niewiele różniący się od systemów komunistycznych, w których obowiązują, kolejki, plany realizacji, brak pieniędzy..... ITD.

Skutek:
Stan zapaści finansowo organizacyjnej służby zdrowia - bezpośrednia przyczyna natychmiastowej śmierci lub wydatnego skrócenia czasu życia wieluset tysięcy ludzi.

Winni:
Terroryzm uprawiany przez polityków, świadome zaniechanie przez stosowne organy odpowiedzialne za ściganie terorystów w tej swerze w tym: BBN, CBŚ, służby specjalne, prokuratury, ..... itd.

Sodoma i Gomora.............
Dzień sądu ostatecznego już się zbliża - pandemia świńskiej dzumy!!!

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2009-11-19 11:00:48
Jedna z recept jak ożywić Wielkopolskę.

Możliwie szybko do zrealiaowania jest, to aby Wielkopolska stała się zagłebiem bio-paliw. Dałoby to zatrudnienie rolnikom produkującym niezbędną biomasę jak również przedsiębiorcom przetwarzającym biomasę na biopaliwa. Miasta regionu winny dodatkowa zabezpieczać wieś w niezbędne w tym celu urządzenia i pozostałe surowce. Wzrost produkcji w tym zakresie dostarczył by państwu dochodów z tytułu przedmiotowej produkcji nawet w przypadku zwolnienia biopaliw z podatku akcyzowego. Tego rodzaju produkcja nie bez znaczenia jest dla bezpiczeństwa energetycznego Wielkopolski. Co zatem stoi na przeszkodzie, aby ten rodzaj działalności rozwinoł się w naszym cudownym regionie? I to od zaraz.......

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2009-11-09 08:20:10
Jak przełamać kryzys we Wielkopolsce.

Jedną z recept na pokonanie kryzysu we Wielkoposce jest masowa produkcja w Poznaniu wiejskich biogazowni. Tzn. miasto powinno produkować generatory elektryczne pozyskujące energię z biogazu uzyskiwanego z kontrolowanej fermentacji biologicznej: kłączy pyr, słomy,..... . Wszelkie normalnie podlegające rozkładowi elementy roślinne winny być przetwarzane na biogaz. On z kolei winnien zasilać generatory gazowe wytwarzające energię elektryczną z kolei zasilającą miasta i wsie Wielkopolski lub też składowany w cysternach w formie skroplonego gazu. Gwałtowny wzrost produkcji energii elektrycznej mogą miasta skonsumować np. poprzez wymianę form sposobu ogrzewania domów poprzez wymianę instalacji grzewczych węglowo gazowych na instalacje grzewcze oparte na pompach ciepła. Idea taka historyczne patrząc była ideą H. Cegielskiego lecz dotycząca produkcji maszyn rolniczych. Obecnie idea powyższa dobrze wpisuje się w aspekty:
- ochrony klimatu ( ocieplenie ) ograniczanie emisji CO2 do atmosfery,
- bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski jeśli chodzi o dostawy gazu jak i energii elektrycznej,
- zmniejszenie uzależnienia Wielkopolski od rosyjskiego gazu poprzez zastąpinie dostaw gazu z Rosji rodzimą produkcją gazu,
- stworzenie mechanizmów ekonomicznych pozwalających uzyskanie przez chłopów i miastowych nowych żródeł dochodu.

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2009-11-05 06:34:15
Podaanie o Sodomie i Gomorze !!!

Problem nadliczbowych wykonąń usług medycznych powstał z tego powodu, że poprostu obecny rocznik medyczny na 2009r zawiera błędne dane ( zaniżone ) odnośnie przewidywanej liczby zachorowań na poszczególne choroby. Oczywiście odłożenie na przyszły rok nadwykonań spowoduje skrócenie kolejek oczekujących na zasbiegi medyczne oraz liczby ogólnej wykonywanych zabiegów w przyszłym roku ponieważ oczekujący pacjencji nie doczekają swojej wizyty u lekarza i ani uzdrowiciele lub UFO nic nie wskóra. A wzieło się to z tąd, że na wiosnę nieznane siły wyrzuciły na wielkopolskie pola stonki zarażone wirussami N1H2 i obecnie jedzone pyry wywołują stan klasycznych nadwykonań. A tak poważnie. Zdaje się, że istnieją przepisy mówiące w wrzybliżeniu:...... kto umyślnie sprowadza niebezpiczeństwa katastrofy w wybiku, której zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie podlega każe więzienia do lat ................. . Nie mówiąc o tym, że w cywilizowanych odległych krainach, w przypadku wystąpienia tylko poderzenia wystąpienia powszechnego zagrożenia życia lub zdrowia obywateli odpowiednie służby podejmują odpowiednie dochodzenia w celu wyjaśnienia problemu. Bibilijne podanie o Sodomie i Gomorze znalazło obecnie swój odzwierciedlenie w Polsce. Szataniśc i, wampiry, wilkołaki...... zacierają ręce.

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2009-11-04 08:00:00
Podanie o Sodomie i Gomorze!!

Ażeby obecnie przerwać początkową lawinową spiralę: dalszego zubażania emerytów i rencistów, cierpień i skazywania na eutanazję obecnych chorych i cierpiących, rozrostu szarej strefy wystarczy aby: ZNALAZŁ SIĘ CHOĆ JEDEN UCZCIWY I SPRAWIEDLIWY, który zaskarżył by do sądu konstytucyjnego, choć jedną ustawę przyznającą nienależną ulgę w podatku ZUS, KRUS. Jak obecnie takiego nie widać!!!! Zatem podanie o Sodomie i Gomorze realizuje się na naszych oczach ponownie.............. A szatan który nas opętał rozpoczoł swoje żniwa.

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2009-11-02 08:24:03
Czy warto płacić ZUS składkę kasy chorych.

Czy kalkuluje się płacić obywatelom skladkę kasy chorych, skladkę ZUS??!!

Ponieważ bilans przychodów i wydatków czy to NFZ, czy
ZUS to suma wpływów pdatków na te cele ściąganych od obywateli minus wydatki ( świadczenia )+
tzw. koszty administrowania. A pod kosztami administrowania kryją się marmurowe
budynki np. ZUS, NFZ, pensje urzędników ( i to wysokie ), koszty nieudanych
wprowadzania systemów informatycznych i zarządzania naszymi pieniędzmi, koszty
niedolności i niewydajności urzędników ( tzw. - tanie państwo )odszkodowania od
ich błędów, koszty procesów wytaczanych obywatelom, koszty błędów rozwiązań systemowych tworzonych przez polityków, itd.

Zatem gdyby obywatele musieli płacić za lekarza z własnej kieszeni czy zbierać
na emeryturę do własnej skarpety wyszliby na tym dużo lepiej niż obecnie. Np. obywatel we wieku ok. 50 lat obecnie gdyby za czasów komuny zamiast składki ZUS
wykupił spółdzielcze mieszkanie potem je wykupił wynajoł wykupił następne mieszkanie itd. i obecnie na emeryturze je
poprostu wynajoł - miałby godziwą emeryturę. Co najmniej pomiędzy 10 000PLN a 20 000PLN. Czyli miałby typową emeryturę tak jak np. mniemcy. Jedynym problemem jest tylko to, że
brakuje jemu ubezpieczenia od nieszczęść losowych. Ale co za problem wykupić
taką polisę ubezpieczeniową np. w Niemczech!!!
Obecnie z tego powodu co opisałem powyżej jesteśmy świadkami rozpadu strukór państwa Polskiego, poniewważ przy tak jak obecnie uprawiana polityka nie ma ono jakiego kolwiek uzasadnionego sensu na swoje istnienie!!

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2009-11-01 11:03:11
Rak!! Jak pacjenci powinni sobie radzić z NFZ!!!!!

Rak!!! Jak pacjenci mogą sobie radzić z nieuczciwym NFZ!!!
Jeśli regularnie opłacana jest na Twoje konto składka kasy chorych. To należy przyjąć, że jesteś aktualnie ubezpieczony. Zatem jeśli jakakolwiek placówka zdrowia odmówi leczenia Ciebie, to żądasz na piśmie potwierdzenia tego faktu,
żądasz przeprowadzenia czynności medycznych na Twój koszt, zwracasz się z prośbą o zrefundowanie Twoich kosztów do NFZ ( ubezpieczyciela ), w razie odmowy składasz pozew sądowy przeciwko NFZ ( obecnie obowiązujące jest takie
prawo i układ sytuacyjny, że powinieneś wygrać koszty: refundacji, odsetki, odszkodowanie przed każdym sądem - gwarantuje to konstytucja oraz prawoUE ), składasz
doniesienie do prokuratury o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu NFZ, Państwa!!!!!

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2009-10-27 08:44:44
NFZ Bankrutem.

problem tkwi w tym, że państwo zmusza obywatrla do oþłacania zomiesięcznej składki na kasę chorych. W tym momencie rozumiem, że każdy obywatel wykupuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Zatem jak psu kiełbasa należy się refundacja kosztów leczenia. Ostatecznie to obywatelom oþłacającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ należy się refundacja wszelkich kosztów leczenia. Wynika to z przepisów konstytucyjnych i stosownych innych pochodnych przepisów prawa. I tak jeśli NFZ nie chce zrefundować np. szpitalowi ( tzw. nadwykonań ) oznacza to w istocie rzeczy, że NFZ odmawia ubezpieczonemu obywatelowi zrefundowania jego kosztów leczenia. Czyli NFZ łamie w tym momencie prawo: NFZ - pobrał kwotę ubezpiczenia od obywatela, NFZ odmówił zapłacenia za leczenie ubezpieczonego obywatela. Na tego rodzaju zachowania NFZ są odpowiednie przepisy prawa regulujące nakazane zachowanie NFZ ( nakazujące zapłacenie za wykonane usługi medyczne w trakcie leczenia ubezpieczonego obywatela. Należy tutaj jeszcze wspomnieć, że odmowa leczenia lub nie wpełni żetelne leczenie ubezpiczonego i refundowania kosztów jego leczenia narusza przepisy kodeksu karnego. I tak, np. szpital odmówi leczenia ubezpiczonego obywatela to sprowadza niebezpiczeństwo ( wyżądza szkodę na zdrowiu obywatela )i na taką okoliczność są określone przepisy kodeksu karnego ( wyżądzenie szkody poprzez zaniechanie leczenia ).
Ostatecznie przeciętnego ubezpiczonego w NFZ nie powinno całkowicie obchodzić czy NFZ jest bankrutem, czy też nie. Ostatecznie NFZ pobrał kwotę ubezpiczenia zdrowotnego i ciążą na nim z tego tytułu zobowiązania.
A prawdopodobnie głównymi winnymi za taki stan rzeczy są politycy i prezes NFZ w szczególności poprzez zaniechanie dbania o przychody NFZ ( niegospodarność ). Dopuszczenie do stanu systematycznego nie pobierania linowej w stosunku do dochodów z tytułu pracy opłaty składki zdrowotej od każdego obywatela bez wyjątku. Jest to skutek zaniechania domagania się likwidacji ulg w opłącaniu składek zdrowotnych przez tzw. przedsiębiorców i rolników. Chore państwo - chory system ubezpiczeń zdrowotnych.

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  


2009-10-02 06:29:46
Jakie przepisy niezgodne z konstytucją ryjnują gospodarkę!!!

Głos słuchacza ( czytelnika ).

Podstawowym nieszczęściem dla polaków, Polski jest ok. 10 przepisów dotyczących wielkości opłacanej składki ZUS, KRUS przez poszczególne grupy obywateli.

I tak, tzw. robole ( szwaczki, ślusarze, ...... ) zatrudnieni legalnie na pełen etat opłacają składkę ZUS w wysokości ok. 48% swoich dochodów z tytułu pracy.
Tzw. przedsiębiorcy legalnie odprowadzają do ZUS składkę w wysokości ok. 850 PLN miesięcznie niezależnie od dochodów z tytułu wykonywania pracy.
Tzw. rolnicy odprowadzają do kasy KRUS jedynie symboliczną kwotę i w ogóle nie znają pojęcia składki kasy chorych.

Dzięki temu tzw. robole utrzymują wszystkich emerytów i rencistów niezależnie od tego do której z grup społeczeństwa należy dany obywatel. Równocześnie na ich barkach leży główny ciężar utrzymywania kasy chorych i regulowania świadczeń medycznych dla wszystkich obywateli niezależnie od tego do jakiej grupy oni należą.
Dzięki temu tzw. przedsiębiorcy mają do dyspozycji ekstra zyski wynikające z różnicy kwot jaką legalnie opłacają na ZUS, a kwotą 48% od dochodów z pracy gdyby musieli zapłacić będąc robolami. Mechanizm ten. umożliwia ich nadmierne bogacenie i kusi do:
Zatrudniania pracowników na czarno ( nie muszą przedstawiać rachunku za wypłacane pracownikom na czarno kwoty w celu poprawnego rozliczenia swoich dochodów w celu naliczenia składki ZUS ).
Zatrudnianie pracowników na niższą pensję oficjalna, a wypłacaną w rzeczywistości ( na zasadach analogicznych jak wyżej ).
Zatrudnianie jednoosobowych firm tworzonych przez faktycznych pracowników ( na zasadach analogicznych jak wyżej ).

Mechanizm powyższy stanowi podstawową siłę napędową szarej strefy szacowanej przez ekspertów, że generuje ona obroty ok. 200mldPLN rocznie. ( dla porównania - deficyt budżetowy oceniany jest na ok. 60mldPLN rocznie ).

Dzięki temu tzw. rolnicy utrzymywani są w zakresie ochrony zdrowia i świadczeń emerytalno rentowych przez: szwaczki, ślusarzy,... poprzez kasę chorych i podatki płacone przez wszystkich obywateli i dotowanie KRUS. Ale rodzi się tutaj pytanie? Czy typowa przysłowiowa szwaczka jest bogatsza od typowego rolnika? I, gdzie tu sprawiedliwość społeczna?

Gdyby, obecnie ustawodawcy prawa w Polsce praktycznie zastosowali zasadę, że "Każdy obywatel zobowiązany jest przepisami do odprowadzania składki ZUS, KRUS ( w tym kasy chorych ) w jednakowej liniowej kwocie ok. 48% od dochodów z tytułu wykonywania pracy bez żadnych wyjątków", to:
prawo byłoby zgodne z konstytucją ( obecnie nie jest ).
zniknęłaby szara strefa w swoim głównym ogromie.
wpływy do kasy chorych wzrosłyby co najmniej dwukrotnie i chorzy nie musieli by być skazywani na śmierć z powodu braku pieniędzy w kasie chorych.
wpływy do ZUS, KRUS, wzrosłyby co najmniej dwukrotnie co umożliwiłoby co najmniej dwukrotnie zwiększyć wypłaty najniższych rent, emerytur, zasiłków, itd.
rozwiązany by został problem dziury budżetowej i wzrost dochodów państwa z tytułu podatków.
obywatele nabrali by przekonania, że nie warto kombinować na omijaniu prawa i przepisów szczególnie podatkowych, co wywołałoby wzrost zaufania do władz, itd. ( obecnie istnieje w społeczeństwie przekonanie: nie zakombinujesz na ZUS'ie lub inaczej nie będziesz miał co jejść ).

Teraz należy się zastanowić, jak to co pokazano powyżej ma się do zasad i nauk Jana Pawła II. A podobno, że rządzący i jak i rządzeni stosują i wierzą w te nauki i są mniej lub bardziej praktykującymi katolikami?

  Komentarze (0)   |   Oceń (brak oceny)   |   Skomentuj  autor: jerzy7731

o mnie
kontakt
prawa autorskie

<<   Luty 2019   >>
pnwtsrczptsoni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Bezrobocie, szara strefa i kondycja służby zdrowia.

najnowsze wpisy

    Dlaczego!!!
    Czy warto głosować i na kogo???
    Na ile Kowalskiego skubie państwo?
    Kolejna połowiczna nieudana reforma finansów naszego państwa.
    Chcesz zarobić. Zakombinuj sobie szpital!
    Cała prawda o paleniu papierosów!!
    Cała prawda o paleniu papierosów!!
    Wspólczesne formy teroryzmu politycznego.
    Jedna z recept jak ożywić Wielkopolskę.
    Jak przełamać kryzys we Wielkopolsce.